Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 308 Edustajan nimeäminen Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen

ENODno-2021-342

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tunturi-Lapin Kehitys ry on pyynyt nimeämään Enontekiön kunnan julkishallinnon edustajajäsenen Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen. 

Jäsenyys kestää kolme vuotta ja jäsen voidaan valita kerran uudestaan, jolloin jäsenyys voi kestää yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

Jäsenen kelpoisuusehdot: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri/ hallintojohtaja, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, tekninen johtaja sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus valitsee Enontekiön kunnan edustajan ja hänelle varahenkilön Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitukseen.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Leader Tunturi-Lappi ry