Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 312 Asiantuntijan nimeäminen mielialahäiriöiden palvelupolkutyöryhmään

ENODno-2021-375

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ohjausryhmä on pyytänyt kuntia nimeämään asiantuntija mielialahäiriöiden palvelupolkutyöryhmään. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää Enontekiön kunnan edustajan mielialahäiriöiden palvelupolkutyöryhmään.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiiri