Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Viestinnän ja matkailumarkkinoinnin toimet ja budjettitilanne

ENODno-2020-179

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Selvityksestä ilmenee toteutetut viestinnän ja matkailumarkkinoinnin toimenpiteet sekä loppuvuoteen suunnitellut toimet ja niiden vaikutukset talousarvion toteutumiseen. Kunnan johtoryhmä kävi selvityksen läpi 17.8.2020. Sen jälkeen selvitys on päivitetty 25.8.2020 tilanteen tiedoilla.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee viestinnän ja matkailumarkkinoinnin tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kulttuuri- ja vientintäkoordinaattori selvitti asiaa. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.