Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuustoaloite Suomalaisen maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön toimipisteissä

ENODno-2020-28

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Leena Palojärvi on tehnyt 13.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen: "Suomalaisen maidon ja lähiruuan käyttäminen Enontekiön kunnan toimipisteissä Esitän periaatepäätöstä, että Enontekiön kunnan toimipisteissä, mm. kouluissa, päivähoidossa ja vanhustenpalveluissa tarjotaan vain suomalaista maitoa, sekä lähellä tuotettavia lihaa, kalaa ja kasviksia."

Enontekiön kunta on sitoutunut valtuuston asettamaan tavoitteeseen lähiruoan käyttämiseen ja lähiruoan prosentuaallisen osuuden kasvattamiseen.

Enontekiön kunnan keskuskeittiölle tulee maitotuotteet Valiolta, jonka hankkima maito on suomalaista.

Myös liha on kokonaan suomalaista. Poronliha ja kala hankitaan paikallisesti ja / tai lähialueelta.

Kasvisten osalta tilanne on hieman hankalampi ehkä toteuttaa. Enontekiön kunta pyrkii käyttämään mahdollisuuksien mukaan suomalaisia kasviksia, mutta varsinkin talvella niiden tarjonta on huonompi. Kurkut ja tomaatit pyritään ostamaan suomalaisena. Pakastevihannekset ovat yleensä ulkomaisia. Perunat ovat aina suomalaisia, tuore porkkana myös. Hedelmissä suomalaista omenaa on saatavilla vain kesäisin/syksyisin eikä hedelmien kasvatus Suomessa ole kovin hyvällä tasolla kun vertaa liha- ja kalatuotteisiin.

Marjoja käytetään sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Kypsentämättömiä marjoja ei käytetä muita kuin suomalaisia marjoja kuin suomalaisia. Marjoja ostetaan mahdollisuuksien mukaan myös paikallisilta, esimerkiksi hilloja. Kesäisin kunta ostaa suomalaista mansikkaa, vadelmaa ja mustaherukkaa, ja nämä tarjotaan tuoreina.

Valtuustoaloite on käytössä kunnassa jo lihan, maidon ja kalan osalta. Kasvisten saaminen suomalaisena, ja varsinkin lähellä tuotettuna on haastavinta.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että kunta edistää lähiruoan käyttämistä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Samalla kunnanhaliltus toteaa, että valtuustoaloite on selostusosassa mainituilla perusteilla käsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Leena Palojärvi

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.