Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023/ evästyskeskustelu

ENODno-2020-95

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma etenee hyväksytyn toiminnan ja talouden  suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti. Investointisuunnitelmaluonnos on esitelty kunnanhallituksessa 4.9.2020. Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään kokouksessa. Kuntakonsernin kehittämispaja on käsittellyt asiaa 17.9.2020 sekä talousarvion raamin valmistelun yhteydessä keväällä 2020.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa huomioitavista asioista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja selvitti talousarvion ja -suunnitelman keskeistä sisältöä ja valmistelutilannetta. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.