Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet
8.9 Lappi-sopimuksen arviointi
9.-10.9 Kuntamarkkinat
10.9 Tunturi-Lapin Kehitys hallitus
11.9 Sami Soster ja kunta, neuvottelu
11.9 Enontekiön lentoasema, palaveri
18.9 Kuntaliiton tilannekuvapalaveri
18.9 Enontekiön lentoasema, palaveri

Tulossa
22.-23.9 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät
23.9 Lapin kuntajohtajatapaaminen
23.9 LSHP neuvottelukunta
23.9 Ympäristönsuojelun yhteistoiminnan kuntapalaveri, Sodankylä
23.9 Muonion ja Enontekiön sote-yhteistyöselvitys
24.9 Kilpisjärven kaava-asiat, palaveri Kilpisjärvi
24.9 Tornionlaakson Neuvoston hallitus
25.9 Valtakunnalliset isännöintipäivät, Hetta
25.9 Enontekiön lentoasema, viikkopalaveri
30.9 Tunturi-Lapin kuntavierailu / Poskelappi
30.9 Valtuustoseminaari ja valtuusto
1.-2.10 Maaseutuparlamentti, Kurikka
1.10 Tunturi-Lapin Kehitys, laajentumisneuvottelujen työpaja, Särkijärvi

Valmistelussa
- Sähköyhtiön myyntiasia
- Enontekiön lentoasema-asian valmistelu

Muut
- Nimeämispyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään (jäsen ja varajäsen) kaudelle 2022 - 2027
- Maakunnalliseen kulttuurin asiantuntijaryhmään (ELY) asiantuntijaksi viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
- Etuoston käyttämisestä päättäminen kunnassa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

 

Päätös

Merkittin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi esityslistassa olevien lisäksi seuraavat asiat:
Muut
Hankintarajoite kunnan toimialoille


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.