Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2020-88

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 20 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovituksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Esityksen mukaan. Tytti Valkeapää ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi.  Leena Palojärvi toimi pykälän ajan pöytäkirjantarkastajana.

Esteellisyys

Tytti Valkeapää

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Elli-Maria Kultima  Ulla Keinovaara

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima ja Ulla Keinovaara ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Taru Mäkitalo. 
Todettiin, että puheenjohtajaksi siirtynyt Taru Mäkitalo on pöytäkirjantarkastaja sekä todettiin, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.