Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Valtuustoaloite/varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakeminen siihen liittyvä ja mahdollinen hankerahoitus

ENODno-2022-194

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen koulutusmäärärahoituksen hakemisesta siihen liittyvistä ja mahdollisista hankerahoituksista. Toimitan tarkemmat tiedot niin pian kuin mahdollista vireillä olevista hankkeista."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

varhaiskasvatuspäällikkö

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.