Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Valtuustoaloite/vapaa-ajan avustaja

ENODno-2022-345

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ulla Keinovaara on tehnyt 7.9.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän,​ että Enontekilölle olisi tärkeä saada vapaa-​ajan avustaja,​ sekä toinen tärkeä asia olisi kuulovammaisille kannettavan mobiili-​induktiosilmukan tarve. Asia tuli esille kuntalaisten toivomuksesssa vammaisneuvoston kokouksessa 16.8.2022. Toivon,​ että aloitteet huomioidaan."

Valtuustoaloitteessa oli kaksi ehdotusta. Tässä pykälässä käsitellään vapaa-ajan avustaja.

Vastuu sote-palvelujen tuottamisesta siirtyy vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille. Myös vammaispalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) lähettää aloitteen tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Lapin hyvinvointialue/vammaispalvelut, kunnanvaltuusto