Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Valtuustoaloite/vaarallisten kelkkareittipaikkojen läpikäynti

ENODno-2022-343

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kelkkareittien vaarallisten paikkojen läpikäynti, paremmat merkinnät/ opasteet yritysten palveluista taajamiin, kelkkareitin rakentaminen pikaisesti kulkemaan teboilin kautta jotta vältytään epävirallisten reittien käytöstä."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteluun elinvoimalautakunnalle/Infra.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja