Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Valtuustoaloite/uimaranta museon rantaan

ENODno-2022-344

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Taru Mäkitalo on tehnyt 29.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Museon rantaan yleinen uimaranta Hettaan"

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteltavaksi elinvoimalautakuntaan.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, toimisto- ja tapahtumasihteeri