Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Valtuustoaloite/toisen asteen opiskelumahdollisuuksien parantaminen Enontekiöllä

ENODno-2022-338

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarmo Näkkäläjärvi on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteet, että toisen asteen opiskelu mahdollisuuksien parantamisesta Enontekiöllä. Enontekiön kunnan tulee pyrkiä tarjoamaan laajempaa toisen asteen koulutusta lisäämällä yhteistyötä muiden toisen asteen koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa (SAKK, Lappia, REDU yms.). Myös etäopiskelu mahdollisuuksia tulisi lisätä. Tällä mahdollistamme monipuolisemman toisen asteen koulutuksen paikkakunnallemme ja samalla tarjoaisimme nuorille paremman mahdollisuuden opiskella kotoa käsin, ilman muuttoa toiselle paikkakunnalle. Lisäksi tällainen opiskelumahdollisuus voisi toimia vetovoimatekijänä muualla oleville nuorille opiskelijoille."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteluun elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Elli-Marja Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:35.

Tiedoksi

hallinnollinen rehtori, vararehtori