Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Valtuustoaloite/otto-automaatti Hettaan

ENODno-2022-342

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ulla Keinovaara on tehnyt 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Otto-automaatti on purettu pois Hetasta, joka on tärkeä tarpeen pienessä kunnassamme. Ehdotan että kunta ottaisi kantaa asiaan että saadaan sijoitus kohdan otto-automaatille. Toivon että saamme asiaa eteenpäin ja uuden otto-automaatin kuntaamme."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteltavaksi kunnanjohtajalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Unto Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:58. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä 5 jäsentä ja kokous jatkuu päätövaltaisena.

Tiedoksi

kunnanjohtaja