Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Valtuustoaloite/maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille

ENODno-2021-497

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille"

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus 

1) Toteaa, että Enontekiö on mukana kokeilussa, jossa kaikki ehkäisyvalmisteet ovat ilmaisia kaikille alle 25-vuotiaille. Kokeilu alkaa 1.11.2022,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.