Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Valtuustoaloite/lisäpykälä valtuuston esityslistalle

ENODno-2022-337

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ulla Keinovaara on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston esityslistalle lisätään pykälä, jossa valtuutetut voivat ottaa esille asioita ja kysymyksiä."

Valtuustoaloite on lähes identtinen Leena Palojärven 22.3.2022 tekemän valtuustoaloitteen kanssa: "Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston kokousten yhteyteen, varsinaisen kokouksen ulkopuolella, järjestetään kyselytunteja, joiden aikana valtuutetut voivat esittää etukäteen valmisteltuja kysymyksiä viranhaltijoille. Kokouksen aikana, eri pykälien kohdalla, asioiden käsittely viivästyy koska puheenvuorot rönsyävät varsinaisten asioiden ulkopuolelle."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto