Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Valtuustoaloite/latuavustusten käsittely

ENODno-2021-489

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ulla Keinovaara on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Latuavustukset, jotka koskee Kilpisjärvi  Hetta  Raattaman reitit pikaista käsittelyä."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että latuavustukset 2021 on käsitelty ja avustukset on maksettu,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.