Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Valtuustoaloite/lämmitystolppien asentaminen kunnanviraston parkkipaikan vieraspaikoille

ENODno-2022-193

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen Kunnantoimiston parkkipaikan vieraspaikoille autojen lämmityspisteet. Talvella kovilla pakkasilla, kokouksissa kulkevilla on ongelma autojen käynnistämisessä."

Virastotalolle on lisätty syyskuussa 2022 kaksi uutta lämmitystolppaa (4 paikkaa). Lisäksi virastotalon rikkinäinen lämmitystolppa on korjattu (4 paikkaa). Vieraspaikoilla on käytössä 5 lämmitystolppapaikkaa ja valtuutetut saavat käyttää myös henkilökunnan vapaita lämmitystolpallisia paikkoja kokousten aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että lämmitystolppia on riittävä määrä,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto