Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Valtuustoaloite/kyselytuntien järjestäminen

ENODno-2022-195

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Leena Palojärvi on tehnyt 22.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että valtuuston kokousten yhteyteen, varsinaisen kokouksen ulkopuolella, järjestetään kyselytunteja, joiden aikana valtuutetut voivat esittää etukäteen valmisteltuja kysymyksiä viranhaltijoille. Kokouksen aikana, eri pykälien kohdalla, asioiden käsittely viivästyy koska puheenvuorot rönsyävät varsinaisten asioiden ulkopuolelle."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) ottaa huomioon valtuustoaloitteen hallintosäännön päivittämisen yhteydessä,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto, hallintojohtaja 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.