Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Valtuustoaloite/kylille roska-astioita mm. koirien jätöksiä varten

ENODno-2021-487

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Taru Mäkitalo on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kylille roska-astioita koirien jätöksiä varten. Ja roska-astioita muutenkin."

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 19.5.2021 valtuustoaloitteen siitä, että koirankakka roskikset / roskikset myös Peltovuoman kylälle yhtäaikaa, kun roskikset laitetaan Hetan kylälle.

Enontekiön kunnalla on voimassa olevat sopimukset jäteastioiden tyhjennyksestä. Sopimuksessa on mainittu mm. jäteastioiden määrä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää aloitteen koskien roska-astioiden lisäämistä kylille elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi yhdessä Satu-Marja Eira-Keskitalon 19.5.2021 tekemän valtuustoaloitteen kanssa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.