Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Valtuustoaloite/kunnanvaltuuston kokousten alkamisajan aikaistaminen

ENODno-2021-512

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Outi Kurkela on tehnyt 14.12.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
Teen valtuustoaloitteen, että valtuustokokoukset aloitettaisiin aikaisemmin kuin nykyisin klo 17.00 alkaen.
Esitän niitä alettaviksi klo 12.00 alkaen, jolloin viranhaltijat voisivat osallistua osittain työaikana ja, että kaikki päättäjät voisivat olla päätöskykyisempiä kokouksissa, kun ne eivät menisi yömyöhäiselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) kannattaa alkamisajankohdan aikaistamista,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 18:05-18:15. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla olivat samat kunnanhallituksen jäsenet sekä viranhaltijat kuin ennen taukoa. Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jarmo Näkkäläjärvi poistui kokouksesta tauon aikana.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto