Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Valtuustoaloite/kotipalvelun henkilöstön sosiaalitilojen saattaminen asianmukaiselle tasolle

ENODno-2021-170

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Outi Kurkela on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen Kotipalvelu henkilöstön sosiaalitilojen asianmukaisille tasolle saattamiseksi, esim. konttiratkaisu, jos ei pystytä laajentamaan nykyistä, ottamalla toisenkin asunnon henkilöstön käyttöön."

Kotipalvelun henkilöstön sosiaalitiloja on valmisteltu ja käsitelty hyvinvointilautakunnassa jo ennen valtuustoaloitetta 16.8.2016/§ 66. Tuolloin hinta sekä sijoitteluhaasteet pienelle tontille sekä sähköjen/viemäröinnin haasteet taisivat nousta esteeksi. 

Tällä hetkellä kotipalvelun sosiaali- ja toimistotilana on ARA:n käyttötarkoituksen muutospäätöksellä yksi Ounasmajojen asumispalveluyksikön asunto, eli 30m2 yksiö. Se on liian pieni tila, eikä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Tiloihin ei mahdu pukukaappeja, eikä tiloissa ole varattuna erillistä pukeutumistilaa. 

Asian selvittely on vielä kesken. Yhtenä mahdollisuutena on ostaa virastotalon sosiaalitiloissa olevia pukukaappeja kotipalvelun käyttöön. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteluun.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.