Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Valtuustoaloite/koirapuiston perustaminen Enontekiölle

ENODno-2022-191

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 2.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen koirapuiston perustamisesta Enontekiölle. Koirapuistoja on nykyään lähes jokaisessa kunnassa ja kaupungissa ja koiria yhä enemmän Enontekiöllä asukkailla samoin kuin matkailijoillakin. Koirapuistot toimivat niin koirien kuin koiranomistajienkin kohtaamispaikkoina, joten koirapuistoilla on myös sosiaalinen merkitys ja antaa myös myönteisen kuvan Enontekiöstä lukuisille koiran omistaville matkailijoille."
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.