Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Valtuustoaloite/koirankakka roskikset Peltovuomaan

ENODno-2021-490

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Satu-Marja Eira-Keskitalo on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Koirankakka roskikset / roskikset myös Peltovuoman kylälle yhtäaikaa, kun roskikset laitetaan Hetan kylälle."

Taru Mäkitalo on tehnyt 19.5.2021 valtuustoaloitteen siitä, että Enontekiön kyliin lisätään roska-astioita koirien jätöksiä varten.

Enontekiön kunnalla on voimassa olevat sopimukset jäteastioiden tyhjennyksestä. Sopimuksessa on mainittu mm. jäteastioiden määrä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää aloitteen koskien Peltovuoman roska-astioita elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi yhdessä Taru Mäkitalon 19.5.2021 tekemän valtuustoaloitteen kanssa. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.