Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Valtuustoaloite/kelkkareitti järveltä Teboilille

ENODno-2021-495

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 29.9.2021 seuraavan  valtuustoaloitteen:
"Kelkkareitti järveltä Teboilille sekä kelkkareittien kartoitus, tarvitseeko vaarallisiksi koettuja paikkoja muuttaa tai muuttaa niiden merkintää paremmaksi niiltä osin."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.