Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Valtuustoaloite/joulukuusimetsän järjestäminen puretun ala-asteen tontille

ENODno-2021-499

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Helinä Hautamäki teki 10.11.2021 valtuustoaloitteen:siitä, että puretun Hetan ala-asteen tontille järjestetään kaamosajaksi valaistu pienimuotoinen "joulukuusimetsä" ilahduttamaan kuntalaisia ja alueella vierailevia matkailijoita."

Aloitteessa esitetty asia toteutettiin rakentamalla alueelle jouluvalot ja -lyhdyt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa aloitteessa esitetyn asian tullut toteutetuksi ja päättää, että alue valaistaan tulevinakin jouluina samalla tavoin niin kauan kuin  aluetta ei ole rakennettu. 

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.