Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Valtuustoaloite/desifiointipyyhkeiden hankkiminen kuntosaleille

ENODno-2021-169

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Birgitta Eira on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kuntosaleille hommataan desifiontipyyhkeet laitteiden desinfioimiseksi, jotta parannetaan koronaturvallisuutta."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että Enontekiön kunta on koronapandemian aikana noudattanut viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Kuntosaleille on hankittu laitteiden desinfiointiin desifiointiainetta ja kuitupyyhkeitä sekä desinfiointiliinoja. Lisäksi kuntosaleilla on käsille desinfiointihuuhdetta.

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.