Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Valtuustoaloite/defibrillaattorien hankinta kaikkiin kyliin

ENODno-2021-498

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Birgitta Eira on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kunnan tulee selvittää mahdollisuudet hankkia defibrilaattorit kaikkiin kyliin."

Elina Rousu-Karlsen on tehnyt 11.11.2020 seuraavan valtuustoaloitteen: "Enontekiön kunta hankkii defibrilaattorit Kilpisjärven monitoimitalolle, Karesuvannon koululle ja Hetan liikuntahallille."

Kunnanhallitus on 16.8.2022 käsitellyt valtuustoaloitteen ja päättänyt, että kunta hankkii defibrilaattorit Kilpisjärven monitoimitalolle, Karesuvannon koululle ja Hetan liikuntahallille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että defibrillaattorit on hankittu Kilpisjärvelle, Hettaan ja Karesuvantoon,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto