Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Valtuustoaloite/autokatsastus Enontekiölle

ENODno-2021-171

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Juha-Pekka Mäntyvaara on jättänyt 17.3.2021 seuraavan valtuustoaloitteen
"Autokatsastus enontekiölle,lentoaseman tiloihin."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) kannustaa kaikenlaiseen yritystoimintaan Enontekiön kunnan alueella. Aloite lähetetään ENF Infra Oy:lle tiedoksi,

2) antaa yllä olevat vastaukset kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

ENF Infra Oy, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.