Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Valtuustoaloite/asianmukaiset tilat SPR:n Enontekiön osastolle

ENODno-2022-370

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Leena Palojärvi on tehnyt 13.10.2023 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän, että SPR:n Enontekiön osastolle tulee löytää asianmukaiset ja lämpimät tilat, Hetasta mahdollisimman nopealla aikataululla. Samalla pitää käsitellä myös vuokrakysymys, joka ei mielestäni saa olla esteenä tarvittavien tilojen osoittamisessa. Tätä SPR:n toimitila-asiaa on käsitelty useaan eri otteeseen, mutta toimitila edelleen puuttuu. Mielestäni vaaditaan poliittinen linjaveto asian ratkaisemiseksi. SPR:n toiminta on yleishyödyllistä, kriisitilanteissa merkittävässä roolissa tapahtuvaa toimintaa, jota kunnan tulisi tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin."

Yhdistyksellä on nykyinen varasto ollut seurakunnan tiloissa, mutta seurakunta on yhdistyksen mukaan ilmoittanut, että tarvitsee tilat itse. SPR on pitkään kysynyt tiloja lähinnä varastoksi. Paikallisyhdistys ei itse kykene vuokraamaan tiloja. Jos Enontekiön kunta maksaisi SPR:n tilojen kustannukset, olisi SPR eri asemassa kuin muut kunnan yhdistykset. 

Enontekiön Kehitys Oy on tarjonnut SPR Enontekiön osastolle 90 msuuruista vuokratilaa Rivihalleilta, mutta yhdistyksen mukaan tila on liian suuri. Esille on noussut ajatus, että yhdistykselle voidaan tehdä isompaan vapaana olevaan liiketilaan oma varasto, koska tila on suuri ja se voidaan jakaa siten, että SPR käyttäisi takaovea. Asiasta käydään neuvotteluja yhdistyksen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että tila-asia on vireillä ja jatkotoimenpiteet ovat Enontekiön Kehitys Oy:n ja SPR:n Enontekiön osaston välisiä,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto