Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Valtuustoaloite/asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle

ENODno-2021-486

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elli-Maria Kultima on tehnyt 19.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle, hiekka kulkeutuu sisätiloihin pilaten lattiat."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi investointisuunnitelmassa vuosille 2023-2025 Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueen asfaltointia.

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.