Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Valtuustoaloite/ mahdollisuus järjestää työ-, tulityö- ja hygieniapassikorttien koulutus

ENODno-2021-496

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarno Viitanen on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
Valtuustoaloite siitä, että kunnan tulee tehdä selvitys koululaisten ja opiskelijoiden mahdollisuus tarjota työ-/ tulityö/ hygieniapassi- kortit jotta heillä olisi mahdollisuus työllistyä lomakuukausien aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

hallinnollinen rehtori, vararehtori

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.