Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Valtuustoaloite/ kannettava mobiili-induktiosilmukka

ENODno-2022-356

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ulla Keinovaara on tehnyt 7.9.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän,​ että Enontekilölle olisi tärkeä saada vapaa-​ajan avustaja,​ sekä toinen tärkeä asia olisi kuulovammaisille kannettavan mobiili-​induktiosilmukan tarve. Asia tuli esille kuntalaisten toivomuksesssa vammaisneuvoston kokouksessa 16.8.2022. Toivon,​ että aloitteet huomioidaan."

Valtuustoaloitteessa oli kaksi ehdotusta. Tässä pykälässä käsitellään mobiili-induktiosilmukka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus 

1) päättää, että kuntaan hankitaan mobiili-induktiosilmukka ja antaa tehtävän ATK-vastaavalle tehtäväksi,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

ATK-vastaava, kunnanvaltuusto