Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Valtuustoaloite / Enontekiön kunnan velkojen maksu sähköyhtiön myynnistä saadulla tuotolla

ENODno-2021-87

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Unto Kultima on tehnyt 3.2.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitän, että Enontekiön kunnan velat maksetaan pois, sähköyhtiön myynnistä saadulla tuotolla."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) päättää, että valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä, koska sähköyhtiön myynnin käsittely on vielä kesken,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.