Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Valtuustoaloite /Kunnan kiinteistöihin ammattilaisen suorittama huoltokontrolli

ENODno-2021-493

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elli-Maria Kultima on tehnyt 29.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite siitä, että kunnan kiinteistöille ammattilaisen suorittama vuosittainen kontrolli lämmityksen/ ilmastoinnin osalta. Näin mahdollisesti vältytään päiväkodin kaltaiselta vahingoilta."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian valmisteltavaksi elinvoimalautakunnalle sekä tiedoksi Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille ja Kiinteistö Oy Virastotalolle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Tekninen johtaja, Kiinteistö Oy Enontekiön kunta-asunnot, Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.