Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Valtuustoaloite/ Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hankkimiseksi

ENODno-2020-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Birgitta Eira on tehnyt 29.1.2020 seuraavan valtuustoaloitteen: Kehittämishanke Kilpisjärven uuden tampparin hommaamiseksi.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Kilpisjärven tampparia koskevan kehittämishankkeen arvioinnin kehitysjohtajalle yhteistyössä Kilpisjärven alueen toimijoiden kanssa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven tampparille on tehty talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä 75 000 euron investointivaraus suunnitelmavuodelle 2023. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviossa vuodelle 2023 edelleen investoinneissa 75 000 euroa tampparin hankkimiseksi.

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.