Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Valtuustoaloite/Parkour-radan ja aktiviteettipuiston rakentaminen

ENODno-2022-341

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Daniela Huber ja Taru Mäkitalo ovat tehneet 22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että lapsille rakennettaisiin Hetan kylälle Parkour-rata ja aktiviteettipuisto."

Kunnanhallitus päätti 25.10.2022/§ 232, että Enontekiön kunnan virasto-organisaatio uudistuu 1.1.2023. Nykyisillä henkilöresursseilla asian jatkovalmisteluun ei ole henkilöresursseja. Valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet vaativat koordinaatiota hyvinvointilautakunnan ja elinvoimalautakunnan viranhaltijoiden välillä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus lähettää asian jatkovalmisteluun, kun virasto-organisaatiomuutoksen mukaiset tehtävät on täytetty.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

hyvinvointiohjaaja, tekninen johtaja