Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Valtuustoaloite/Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelma

ENODno-2022-340

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Anja-Maija Lundell on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Teen valtuustoaloitteen, että Enontekiön kunta alkaa kamppailuun ja toimiin Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelmaa vastaan. Tilanne henkilökunnan saatavuuden ja pysyvyyden suhteen on ollut tukala jo pitkään ja tilanteeseen on pakko alkaa etsiä ratkaisuja. Uusia työntekijöitä on vaikea saada ja nykyiset venyvät äärimmilleen sekä hakeutuvat myös muihin tehtäviin. Muissa Lapin kunnissa on samaa ongelmaa ja siellä tarjotaan jo nyt jos mimmosia bonuksia, lisiä ja houkuttimia, joten nyt on korkea aika reagoida tilanteeseen myös täällä. Esitämme, että yhtenä keinona Enontekiön kunta ottaa käyttöön Enontekiö-bonuksen, mikä on suuruudeltaan 600€ kuukaudessa ja se koskee niin uusia, kuin jo työsuhteessa olevia hoitoalanhenkilöitä. Tämän valtuustoaloitteen on tehnyt Anja-Maija Lundell ja Sirpa-Liisa Korva."

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.10.2021 käsitelly kuntalaisaloitetta, jossa on esitetty, että "Otetaan käyttöön Enontekiö-lisä hoitohenkilöille. Lisä olisi prosentuaalinen 20%. Enontekiön kunnassa on pitkään ollut vaikeuksia saada täytetyksi sairaanhoitajien ja lähihoitajien paikkoja. Hyvin pitkään on ollut auki kaksi sairaanhoitajan ja neljä lähihoitajan paikkaa, eikä niitä ole saatu täytetyksi kun hakijoita ei ole. Tämänhetkinen hoitajapula täytyy saada hoidetuksi. Ainoa mahdollisuus on maksaa Enontekiöllä työskenteleville hoitajille parempaa palkkaa. Perustelen asiaa aikaisempaan toteutuneeseen käytännön kokemuksiin, jolloin meillä Enontekiön kunnassa oli virkamiehillä syrjäseutulisä 28 %. Sen ansiosta paikat saatiin aina hyvin täytetyksi. Myös muutama vuosi sitten Norjan valtiolla oli sairaanhoitajapula, palkkoja korotettiin tuntuvasti, jonka seurauksena Suomesta lähti hyvin suuri määrä sairaanhoitajia Norjaan töihin. Kaksi kokemusta, missä raha ratkaisi."

Kunnanhallituksen päätöksenä on 19.10.2021 ollut, että "kunta on ottanut käyttöön tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkauksen arviointijärjestelmän 1.1.2020. Tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuoden 2019 aikana ja saatettu vastaamaan tosiasialliseti viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien sisältöjä. Palkkauksen perusteet ovat näin ollen yhteneväiset kunnan sisällä. 

Lähihoitajien sekä muun hoitohenkilökunnan rekrytoinneissa on esiintynyt haastetta, mutta tehtäviä on saatu kuitenkin täytettyä. Käyttöönotettua tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmää palkkauksen osana kehitetään edelleen, ja näin pyritään vastaamaan hoitohenkilöstön palkkauksen tasoon alueellisesti.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Enontekiö-lisää yhdelle henkilöstöryhmälle vaan palkkausjärjestelmää kehitetään koko henkilöstöä koskevana asiana."

Lisäksi Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 § 134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille. Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa: "Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset." Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen: "3. Organisaatiot noudattavat maltillista palkkapolitiikkaa. Erityisesti harkinnanvaraiset palkankorotukset suositellaan tehtävän määräaikaisina enintään vuoden 2022 loppuun saakka."

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus

1) toteaa, että valtuustoaloitteessa esitettyä 600 euron Enontekiö-lisää ei ole perusteltua maksaa yllä olevan selostuksen mukaisesti,

2) antaa yllä olevan vastauksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,

3) esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto