Kunnanhallitus, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Valtuustoaloite/Lompolo-Silaskaira -välisen metsäautotien talvikunnossapito

ENODno-2022-339

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Jarmo Näkkäläjärvi on tehnyt 18.5.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Enontekiön kunta selvittää mahdollisuuden Lompolo-Silaskaira välisen metsäautotien talvi kunnossapidosta yhteistyössä Inarin kunnan kanssa. Perustelut; Varmuus tien talvi kunnossapidosta helpottaa niin työ, kuin vapaa-ajan liikkumisen suunnittelua välillä Enontekiö-Inari."

Inarin kunnanhallitus on 22.8.2022 käsitellyt vastaavan valtuustoaloitteen ja päättänyt antaa antaa tekniselle toimelle tehtäväksi yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa selvittää mahdollisuutta huolehtia Lompolo-Silaskaira -metsäautotien talvikunnossapidosta 31.12.2022 mennessä. Inarin kunnanhallituksen päätös oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa elinvoimalautakunnalle/Infra tehtäväksi yhteistyössä Inarin kunnan kanssa selvittää mahdollisuutta huolehtia Lompolo-Silaskaira -metsäautotien talvikunnossapidosta 31.12.2022  mennessä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.