Kunnanhallitus, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Kaavoituskatsaus 2021

ENODno-2021-206

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).

Liite: kaavoituskatsaus

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Maankäyttöinsinööri on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2021.

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta (Hallintosääntö 19 §, kohta 34).

Liite: kaavoituskatsaus

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Enontekiön kunnan kaavoituskatsauksen vuodelle 2021 ja tiedottaa  MRL 7 § 2. mom:n mukaisella tavalla.

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen toimi asian esittelijänä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen ollessa estynyt.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti paitsi liitteenä oleva ja  julkipantava kaavoituskatsaus täydennetään siten, että siihen merkitään prosessin aikana valmistuneet ja lainvoiman saaneet kaavat.

Tiedoksi

maankäyttöinsinöörin hoidettavaksi: kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 7 § 2. mom.)

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.