Kunnanhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet
22.-23.9 Lapin kunta- ja aluekehityspäivät
23.9 Lapin kuntajohtajatapaaminen
23.9 LSHP neuvottelukunta
23.9 Ympäristönsuojelun yhteistoiminnan kuntapalaveri, Sodankylä
23.9 Muonion ja Enontekiön sote-yhteistyöselvitys
24.9 Kilpisjärven kaava-asiat, palaveri Kilpisjärvi
24.9 Tornionlaakson Neuvoston hallitus
25.9 Valtakunnalliset isännöintipäivät, Hetta
25.9 Enontekiön lentoasema, viikkopalaveri
30.9 Valtuustoseminaari
1.10 Tunturi-Lapin Kehitys, laajentumisneuvottelujen työpaja, Särkijärvi
6.10 Kuntarahoitus, palaveri
7.10 ICT-ulkoistaminen seminaari valtuutetuille
8.10 Tarkastuslautakunnan kokous
8.10 Ensihoidon kustannusten jako, LSHP & kunnat
8.10 Kuntajohtajapäivät
13.10 Konsernin johtoryhmä
13.10 Suomen kotimaan lentoliikennejärjestelmän uudistaminen, suunnittelukokous (Enontekiö, Kokkola-Pietarsaari, Iisalmi, Varkaus, Lappeenranta ja Vaasa)
14.10 Julkisen hallinnon ylimmän johdon digiturvallisuusseminaari, kunnanjohtajan kommenttipuheenvuoro

Tulossa
20.10 Yhdistysfoorumi
20.10 Karesuvannon kylätilaisuus
21.-23.10 Yhteistoiminta Inarin kunnan kanssa
22.10 Helsingin yliopisto-Enontekiön kunta yhteistöryhmä
22.10 Kirjojen julkistamistilaisuus, kunnan puheenvuoro, Tunturi-Lapin luontokeskus
27.10 Maakuntajohtajan tapaaminen, Hetta
3.11 Muonion-Enontekiön PTH-palaveri
9.11 Kunnanhallitus
11.11 Valtuusto
11.11 Hinku johtoryhmä
11.11 Lapin liikennejärjestelmä työryhmä
14.11 Yrittäjägaala
19.-20.11 Tulevaisuusajattelukoulutus valtuutetuille ja laajennetulle johtoryhmälle

Valmistelussa
- Sähköyhtiön myyntiasia
- Enontekiön lentoasema-asian valmistelu
- Talousarvio 2021

Muut
- Enontekiön lämpökeskuskauppa tehty, lämpökeskus siirtyi Hooli Oy:ltä Enontekiön kunnalle
- Kunnanjohtajan TA2021 esitys kuntalaisille kommentoitavissa kunnan verkkosivuilla. Palaute suoraan kunnanjohtajan sähköpostiin.
- Kunnanhallitukselle järjestetään CaseM-koulutustilaisuus seuraavasti: kunnanhallituksen puheenjohtajistolle 19.10 klo 12-14 ja kunnanhallitukselle 27.10 klo 14-16.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Tämän pykälän jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi että avataan pykälä 174, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila: 
-Miksi Enontekiöllä myönnetään rakennusluvat jälkikäteen. Eikä anneta mitään sanktioita, vaikka rakennukset on olleet 10-vuotta ilman lupia. Kuinka paljon on tullut kunnalle tappioita noista vuosista. Mitä hyötyä kunnan rakennustarkastajasta on, jos se toimii näin?

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat