Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Vt. kunnanjohtaja toi seuraavat asiat tiedoksi;

Palaveri Neven edustajien kanssa 29.6.

LapIt:n laajeneminen

Ilmoittautuminen väärtiviikon tapahtumatorille 3.9

Evästyskeskustelua maanhankintaan liittyen


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.