Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsi raportit tiedoksi.

Päätös

Outi Kurkela: Lapecon kokous 30.6

Elli-Maria Kultima: Rajajokikomission kokous 29.6.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.