Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima: Ponttonilaiturin huono kunto Kilpisjärvellä vaarantaa uistelutapahtuman 24.8.- 27.8  

Janne Näkkäläjärvi: Luottamushenkilöiden osallistaminen organisaatiouudistukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.