Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2022-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 17 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle,​ että kunnan etuosto-​oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, ettei kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta käytetä.

Esteellisyys

  • Leena Palojärvi

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leena Palojärvi ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Elli-Maria Kultima toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.