Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Henkilöstöjohtajan palvelussuhteen päättyminen

ENODno-2022-226

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Henkilöstöjohtaja ********* on toimittanut irtisanoutumisilmoituksen kuntaan 31.5.2022. Henkilöstöjohtajan palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 1.8.2022 lukien. Henkilöstöjohtaja on jäänyt vuosilomalle 20.6. alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Keskustelun aikanan vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Tiedoksi

Palkkahallinto, valtuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.