Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Hankekehittäjän palvelussuhteen päättyminen

ENODno-2022-207

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hankekehittäjä ********* on toimittanut kuntaan irtisanoutumisilmoituksen kuntaan 14.6.2022. Hankekehittäjän palvelussuhde Enontekiön kuntaan päättyy 8.8. lukien. Hankekehittäjä on jäänyt vuosilomalle 17.6.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi.

Tiedoksi

Palkkahallinto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.