Kunnanhallitus, kokous 1.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ennakkokäsityksen antaminen Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon sulautumisesta Enontekiön Kehitys Oy:hyn

ENODno-2022-229

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistöyhtiöt ja Enontekiön Kehitys Oy selvittivät kolmen kiinteistöyhtiön ja Enontekiön Kehitys Oy:n sulautumista vuonna 2017. Valtiokonttori ei hyväksynyt erilaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden sulautumista.
Yhtiöiden vuoden 2022 tavoitteissa on Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon ja Enontekiön Kehitys Oy:n sulautuminen.

Yhtiöiden hallitukset ovat tilanneet KPMG Oy:ltä sulautumisselvityksen konsernin hankintasäännön mukaan. Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo hyväksyi sulautumisen kokouksessaan 18.5.2022 ja Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus 25.5.2022.
Selvityksen mukaan sulautumisprosessi kestää noin 6 kuukautta. Hallitusten ja yhtiökokousten tulee päättää sulautumisesta sekä yhtiön pyytää konserniohjeen mukaan ennakkokäsitys konsernijohdolta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen sulautumiseen. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Esteellisyys

  • Outi Kurkela, Oula-Matti Palojärvi

Kokouskäsittely

Oula-Matti Palojärvi ja Outi Kurkela ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo, Enontekiön Kehitys Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.