Kunnanhallitus, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja kävi läpi kunnanhallituksen kanssa ajatusta Hetan Lapinkylähankkeesta.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.