Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

OP Pohjolan toimitusjohtajan vierailu 22.6
ENF palaveri 12.7
ENF Pop Oy:n yhtiökokous 3.8
Vesihuoltoyhtiön yhtiökokous 4.8
Arctic Race of Norway pyöräilykilpailu, Kilpisjärvi 6.8
Enontekiön Kehitys Oy yhtiökokous 9.8
Matkailumarkkinointityöryhmä 11.8
Lapin kuntajohtajien kokous 13.8

Tulossa

Lapin liitto, tiedolla johtaminen 12., 13. ja 18.8
Kyrön Vesihuoltoyhtiön yhtiökokous 18.8
Valtuusto 24.8
Pohjoinen valmiusharjoitus 25.-26.8
Paljasselän yrittäjätapaaminen 25.8
Tulevaisuuden kuntapolitiikasta 25.8
Luottamushenkilökoulutus 26.8 Levi
Helsingin yliopiston ja Enontekiön kunnan yhteistyöryhmä, 27.8 Kilpisjärvi
Digitaalinen tiekartta 31.8 ja 2.9
Väärtipäivät 3.-5.9
Kuntastrategiatyö 7.9 ja 10.9
Kunnanhallitus 13.9

Valmistelussa

Kuntastrategia

Tiedoksi muut asiat

Kuntaan lähetetty kirje (Pyyntö valtuuston kokouksen koollekutsumisesta). Lähettäjät: Ulla Keinovaara, Leena Palojärvi, Birgitta Eira, Piia Juuso, Pentti K. Keskitalo. Hallituksen pj:n päätös valtuuston kokouksesta 24.8.2021.

Päätös

Janne Näkkäläjärvi ja Leena Palojärvi esittivät kysymyksen erämaalennoille annettavasta kunnan tuen korotuksesta ja tasapuolisuudesta kunnan eri osien kesken sekä puheenjohtaja Elli-Maria Kultima esitti kysymyksen käytettävästä lentokalustosta.

Taru Mäkitalo esitti kysymyksen Paljasselän yrittäjätapaamisesta.

Puheenjohtaja esitti kysymyksen koulukyytien kilpailuttamisesta.

Puheenjohtaja esitti kysymyksen Kilpisjärven omakotitonttien varaus- ja myyntiä koskevasta menettelytavoista.

Birgitta Eira esitti kysymyksen luottamushenkilökoulutuksesta, enf- ja pop-palavereista sekä kehitysyhtiön yhtiökokouksessa käsitellyistä asioista.

Birgitta Eira esitti pöytäkirjaan merkittäväksi Kilpisjärvellä sijaitsevan omakotitonttia koskevan varauksen ja myyntiä koskevan menettelyn. Kyseinen tontti oli varattu yritystonttina ennen kaavamuutosta. Varaaja säilytti varauksensa kyseiseen tonttiin.

Birgitta Eiran kysymys valtuuston kiireellisestä koollekutsumisesta valtuutettujen (sekä uusien että vanhojen) esittämän kirjeen mukaisesti.

Kunnanhallitus merkitsi tehdyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset tietoonsa saatetuksi.