Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tontin luovutus / Kilpisjärvi 46/3

ENODno-2022-100

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven korttelissa 46 rakennuspaikan nro 3 tontin saaja on luopunut varauksestaan Skierrikujalla. Tontti oli haettavissa kesällä 2021 ja tontin saajat valittiin arpomalla. Tontin hakijoille lähetettiin arvontapöytäkirja sekä viesti, jossa todettiin, että tontin saajien kanssa tehdään varaussopimus ja mikäli varaussopimusta ei allekirjoiteta, tontti menee arvonnassa varasijoille päätyneille hakijoille. Viestissä sanottiin myös, että mikäli tontti vapautuu myöhemmin, se laitetaan yleiseen hakuun ja nopein hakija saa tontin.

Vapautuneen tontin osalta oli varaussopimus allekirjoitettu, joten arvonnan varasijoja ei oteta käyttöön. Kilpisjärven tontteihin kohdistuvan kovan kysynnän vuoksi tontin luovuttaminen nopeimmalle hakijalle ei myöskään ole hakijoiden kannalta tasapuolinen vaihtoehto. Varauksesta luopumisen johdosta vapautunutta tonttia voidaan pitää uutena tonttina ja tontin asettaminen määräajaksi yleiseen hakuun on perusteltua. Tontin saajan valinnassa tasapuolisimpana menetelmänä voidaan pitää arvontamenettelyä.

Kesän 2021 hakumenettelyssä kritiikkiä aiheutti, että tontin hakijoille ei ollut asetettu muita kriteerejä kuin, että yksi hakija voi saada varauksen vain yhteen tonttiin. Tämän johdosta hakemuksia saatiin mm. kunnalta hiljattain tontin ostaneilta sekä erillisiä hakemuksia samaan perhekuntaan kuuluvilta. Kaikki hakemukset kuitenkin hyväksyttiin, koska hakuohjeissa ei tällaista ollut kielletty.

Tontin 46/3 hakumenettelyssä on tarkoitus ottaa käyttöön seuraavat hakukriteerit. 

  • hakemus perhekunnittain, hakemukseen kirjattava puolison nimi ja perheen koko (1 hakemus/perhekunta)
  • viimeisen kolmen vuoden aikana Enontekiön kunnalta Kilpisjärveltä loma-asunto- tai pientalotontin ostaneet eivät ole hakukelpoisia
  • mikäli hakijalla on jo voimassa oleva tonttivaraus Kilpisjärvellä, etusijalle menee hakija, jolla ei ole voimassa olevaa tonttivarausta
  • tonttia voi hakea myös yritys, mutta yksityishenkilöt ovat etusijalla, jos tontinsaaja joudutaan arpomaan

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. Pientalotontin luovutuksesta päättää hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanjohtaja.

Päätös

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi. Pientalotontin luovutuksesta päättää hallintosäännön 65 §:n mukaisesti kunnanjohtaja.

Tiedoksi

Maankäyttöinsinööri vt Kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.